Język angielski

W naszym przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia prowadzi mgr Elżbieta MichałekMAY

• FARM ANIMALS
DOG CAT PIG HEN SHEEP DUCK COW
• FLOWERS FOR MUMMY
FAMILY- REVISION, SONG
• MUMMY I LOVE YOU
• SEA/OCEAN ANIMALS
a dolphin
a shark
a clam
a starfish
an octopus
a seahorse


SONG
I love mummy and daddy* (na melodię Panie Janie)
I love mummy 2x
Yes, I do 2x
Mummies are for hugging 2x

I love you 2x
I love daddy 2x
Yes, I do 2x
Daddies are for hugging 2x
I love you 2x


March 2017

• Fairy tale ” Goldilocks and the Three Bears”
Powtórka:
• house, window, kitchen, living room, bedroom;
• family, mummy, daddy, baby;
• nowe słowka: tired, sleepy, sad, scared;
hot, cold, big, little, (medium, small), hard, soft, forest, bowl
• wyrażenia: It's just right, came inside, it's too hot, It's too cold! It's too big! came back home
Spring
flower, butterfly, egg, grass, bird, ladybird, rainbowJęzyk angielski – rozkład materiału na miesiąc październik
JESIEŃ W LESIE/ WHAT’S WRONG WITH THIS FOREST?
• utrwala znajomość poznanego dotąd materiału leksykalnego;
• poznaje nowe polecenia, rozumie je i odpowiednio na nie reaguje;
Look. • Colour. • Match. • Circle. • Listen! • Cross out. • What colour is it?
doll • car • teddy • sad • happy • red • green • yellow • orange • brown •purple • Can I have…, please?
JESIEŃ W LESIE/ REVISION
• słucha historyjki, rozumie jej treść
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
Look! • Play. • Press out the cards. • Circle. • Listen! • Act out… • What colour is it?
doll • car • teddy • sad • happy • red • green • yellow • orange • brown •purple • Can I have..., please?

JESIEŃ W SADZIE/YUMMY, YUMMY!
• poznaje nazwy warzyw i owoców;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
I like… • fruit • vegetables • Press out. • Show me! • Sing a song.
plum • apple • pear • carrot • onion • tomato
JESIEŃ W SADZIE/THREE PLUMS, PLEASE!
• poznaje liczebniki od 1 do 6;
• rozumie proste polecenia i na nie reaguje;
I like… • fruit • vegetables • Press out. • Show me! • Sing a song.
plum • apple • pear • carrot • onion • tomato


NOVEMBER/LISTOPAD
MY HOUSE kitchen • bedroom • living room • TV • computer • oven • fridge • table chair • bed • light
This is my house... • eat and drink • sleep • watch TV • Show me. •

LET’S PLAY! hat • scarf • coat • gloves


PARTS OF THE BODY finger, head, nose, chin, arm, leg, foot.

SONG


One little finger, one little finger, one little finger. [Hold up your index finger and bend it up and down.]
Tap tap tap. [Tap your finger against your other INDEX FINGER 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your head. Head! [Put your finger on your head and say in a loud voice, "Head!"]
One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap. [Tap your finger against your HEAD 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your nose. Nose! [Put your finger on your nose and say in a loud voice, "Nose!"]
One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap. [Tap your finger against your NOSE 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your chin. Chin! [Put your finger on your chin and say in a loud voice, "Chin!"]
One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap. [Tap your finger against your CHIN 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your arm. Arm! [Put your finger on your arm and say in a loud voice, "Arm!"]
One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap. [Tap your finger against your ARM 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your leg. Leg! [Put your finger on your leg and say in a loud voice, "Leg!"]
One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap. [Tap your finger against your LEG 3 times.]
Point your finger up. [Point up!]
Point your finger down. [Point down!]
Put it on your foot. Foot! [Put your finger on your foot and say in a loud voice, "Foot!"]
Put it on your leg. Leg! [Put your finger on your leg and say in a loud voice, "Leg!"]
Put it on your arm. Arm! [Put your finger on your arm and say in a loud voice, "Arm!"]
Put it on your chin. Chin! [Put your finger on your chin and say in a loud voice, "Chin!"]
Put it on your nose. Nose! [Put your finger on your nose and say in a loud voice, "Nose!"]
Put it on your head. Head! [Put your finger on your head and say in a loud voice, "Head!"]
Now let's wave goodbye. Goodbye!

January Styczeń 2017

ROZKŁAD MATERIAŁU

I Snowman Family
Utrwalanie: mummy, sister, brother, daddy, baby
Grandpa, grandma
II Dress up the snowman
Utrwalanie: hat, scarf, mittens, jacket, jumper, boots, socksSong Skidamarink
Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.
Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.
I love you in the morning.
And in the afternoon.
I love you in the evening.
And underneath the moon.
Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

FEBRUARY /LUTY ROZKŁAD MATERIAŁU

My face (moja twarz)
• ears (uszy)
• eyes (oczy)
• mouth (usta)
• nose (nos)

Personal hygiene - daily routine
* wake up
* wash your hands
* brush your teeth
* get dressed
* comb your hair
* take/have a bath
* go to bed

* water
* soap
* toothbrush
* toothpaste
* hairbrush


Weather
Słońce sun
* chmura cloud
* deszcz rain
* śnieg snow
* wiatr wind
* tornado tornado
* grad hail
* mżawka drizzle
* tęcza rainbow
* niska temperatura (cold)
* wysoka temperatura (hot)


ACTIVITIES (czynności):
• touch your nose (dotknij swój nos)
• open/close your eyes (otwórz/zamknij swoje oczy)
• open/close your mouth (otwórz/zamknij swoje usta)
• wiggle your ears (poruszaj swoimi uszami)Przedszkolowo.pl logo