Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"Dary niesie Pani Jesień”

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ
międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Dary niesie Pani Jesień”

Dnia 28 listopada 2016r. o godzinie 13:00 w Przedszkolu w Bełku, mieszczącym się przy ul. Szymochy 16A, zebrała się komisja w składzie:

• mgr Małgorzata Fojcik-Wolna – nauczyciel plastyki oraz nauczania początkowego,
• mgr Stefania Baluch – p.o. dyrektora przedszkola w Bełku
• Iwona Kubasa – Przewodnicząca rady rodziców przedszkola w Bełku.

Zadaniem komisji konkursowej było:
• ocena nadesłanych prac w określonych technikach,
• opracowanie werdyktu końcowego .

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:
• technikę wykonanej pracy,
• oryginalność,
• pomysłowość,
• estetykę.

Celem Konkursu jest:
• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
• promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
• wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Na konkurs nadesłanych zostało 35 prac z 10 placówek oświatowych naszej gminy.
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzją Komisji przyznano 10 wyróżnień.


W kategorii przedszkoli przyznano wyróżnienia następującym uczestnikom:
• Anastazja Grochla, Przedszkole nr 10 im. Juliana Tuwima (op. Ilona Pukowiec)
• Emilia Małach, Przedszkole nr 3 im. J. Korczaka (op. Dominika Sikorska)
• Aleksandra Rybkowska, Oddział Przedszkolny przy SP Stanowice, (op. Agata Swientek)
• Nadia Teper, Przedszkole w Bełku (op. Elżbieta Michałek)
• Paulina Kania, Oddział Przedszkolny przy SP Przegędza, (op. Barbara Cichoń)
• Angelika Gołębiowska, Przedszkole nr 6 Pod Jarzębiną, (op. Janina Binda)
• Emilia Rot, Przedszkole nr 8 im. Krasnala Hałabały (op. Ewa Zaręba)
• Maxymilian Owczarek, Przedszkole nr 7 Skarbnikowa Willa (op. Danuta Bartoszek)
• Patrycja Wąsiewska, Przedszkole nr 1 „Promyczek” (op. Maria Gilga, Monika Sobieska, Joanna Wieczorek)


W kategorii szkół podstawowych przyznano wyróżnienia następującym uczestnikom:
• Nadia Konkol, Szkoła Podstawowa w Bełku (op. Krystyna Janas)
Protokół obrad sporządziły:
• Elżbieta Michałek
• Karlina Wojaczek-Rojek


Bełk, 28.11.2016r.
Konkurs trwał do: 2016-12-10, 23:59
Konkurs 2016-12-10, 20:33 | autor: e M
Przedszkolowo.pl logo